Ostatní akce

Přednášky, besedy, workshopy: Snažíme se o rozšíření povědomí o problematice PAS v prostředí odborné, ale i laické veřejnosti. Pokud máte zájem o takovou akci, neváhejte se na nás obrátit.
Během roku 2019 se uskutečnilo hned několik těchto akcí, za zmínku stojí především přednáška na půdě Farmaceutické fakulty UK a workshop na KHK. Účastníci byli seznámeni s teoretickými informacemi ohledně PAS, ale i s jejich praktickými důsledky. Teoretická část byla podložena kazuistikami.

Den otevřených dveří: Každý rok prezentujeme návštěvníkům naše služby a prostory, ve kterých působíme. Zájemci si mohou promluvit s našimi odbornými pracovníky, ale i sociálními pracovníky nebo samotnou ředitelkou organizace.

Autivečer: U příležitosti Světového dne porozumění autismu (2. dubna) pořádáme osvětovou akci, na kterou zveme několik umělců, kteří se postarají o kulturní program. Zpravidla se jedná o vystoupení hudební a divadelní. Účastníci této akce jsou seznámeni s činností organizace, ale i obecně s autismem a jeho projevy a dopady.

Výstava: Naše organizace pořádá výstavu děl, jejímiž autory jsou lidé s poruchou autistického spektra. Samotná díla jsou vyjádřením niterných pocitů těchto lidí. Lidé s PAS vypadají navenek jako všichni ostatní, ale uvnitř své hlavy mají úplně jiný svět. Umění je pro tyto lidi mnohdy jedinou možnou cestou, jak plně a svým jazykem vyjádřit niterné pocity a myšlenky.
Již proběhlá výstava byla k vidění po celý červen ve 4. patře Studijní a věděcké knihovny Hradec Králové a nesla název Autismus obrazem a slovem. Mezi vystavovanými pracemi byly především malby, kresby a fotografie, ale i básně a teoretické statě. Předpokládaný odhad návštěvnosti se pohybuje v řádech stovek lidí.

Krajský úřad svítí modře: V souvislosti se Světovým dnem porozumění autismu se konala osvětová akce, kterou zaštiťoval Krajský úřad KHK. Jeho budova byla symbolicky nasvícena modrou barvou a promítal se dokument Děti úplňku, jehož autorem je Petr Třešňák.

Neváhejte kontaktovat našeho sociálního pracovníka

Vyškolení pracovníci naší organizace vám poradí ohledně problémů, které vás momentálně trápí. Zanechte nám zprávu a my se vám obratem ozveme.

Odesláním zprávy souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Máte otázky nebo si s námi potřebujete sjednat schůzku? Neváhejte se nám ozvat!