Kdo jsme

Právní forma

zapsaný ústav

Poskytujeme

 • Sociální rehabilitaci dle § 70 zákona č. 108/2006 Sb., ve spojení s § 35 vyhlášky č. 505/2006 Sb.
 • Odborné sociální poradenství dle § 37 zákona č. 108/2006 Sb., ve spojení s § 4 vyhlášky č. 505/2006 Sb.
 • Navazující aktivity

Registr poskytovatelů sociálních služeb


Cílová skupina

Naší cílovou skupinou jsou osoby od 7 let věku bez omezení horní hranice, kterým byla diagnostikována porucha autistického spektra (PAS), nebo u kterých bylo vysloveno podezření na autismus, čekají na diagnostiku a nacházejí se v nepříznivé sociální situaci. Dále se jedná o osoby pečující o člověka s PAS (zejména rodinní příslušníci) nacházející se v nepříznivé sociální situaci.

Potřebnost našich služeb

Pociťujeme nedostatek služeb, které by se věnovaly pomoci osobám s PAS a jejich blízkým. Právě proto byla tato služba založena, abychom jim dokázali odborně pomoci.

Působnost našich služeb

 • Hradec Králové
 • Královéhradecký kraj
 • Celá ČR (v případě volné kapacity)

Přínos pro klienty a uživatele

 • Utřídění priorit a cílů, kterých chce dosáhnout ve svém životě.
 • Získání a upevnění dovedností, které mu umožní žít samostatněji.
 • Vytvoření prostoru k ověření a zlepšení vlastních schopností a k získání důvěry v sebe sama i okolí.
 • Vzdělávání a rozvíjení své osobnosti.
 • Smysluplné trávení volného času, případně vyzkoušení práce a získání nových pracovních dovedností.
 • Navázání sociálních kontaktů.
 • Minimalizace nutnosti hospitalizace.

Cílem našich služeb je

 • Utřídění priorit a cílů, kterých chce dosáhnout ve svém životě.
 • Získání a upevnění dovedností, které mu umožní žít samostatněji.
 • Vytvoření prostoru k ověření a zlepšení vlastních schopností a k získání důvěry v sebe sama i okolí.
 • Vzdělávání a rozvíjení své osobnosti.
 • Smysluplné trávení volného času, případně vyzkoušení práce a získání nových pracovních dovedností.
 • Navázání sociálních kontaktů.
 • Minimalizace nutnosti hospitalizace.

Neváhejte kontaktovat našeho sociálního pracovníka

Vyškolení pracovníci naší organizace vám poradí ohledně problémů, které vás momentálně trápí. Zanechte nám zprávu a my se vám obratem ozveme.

Odesláním zprávy souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Máte otázky nebo si s námi potřebujete sjednat schůzku? Neváhejte se nám ozvat!