Sociální rehabilitace

Službu sociální rehabilitace poskytujeme osobám od 7 let věku s diagnostikovanou poruchou autistického spektra (PAS), případně s podezřením na ni. V rámci této služby se snažíme o maximální rozvoj kompetencí a schopností člověka s ohledem na jeho možnosti. 

Jak to všechno probíhá?

Pokud Vy nebo někdo z Vašich blízkých má diagnostikovaný autismus, případně bylo vysloveno jen podezření na tuto diagnózu, můžete se na nás obrátit telefonicky, e-mailem, kontaktním formulářem nebo osobně. Můžeme Vám doporučit některé služby nebo předat důležité kontakty. Pokud budete mít zájem zároveň o naše služby (ať už sociální rehabilitaci nebo odborné sociální poradenství), pozveme si Vás na osobní setkání, kterému přezdíváme vyjednání kontraktu. Na této úvodní schůzce proberete se sociálními pracovnicemi to, s čím konkrétně potřebujete pomoci. Na základě toho můžeme určit cíle spolupráce, na kterých budete spolupracovat už s klíčovým pracovníkem.

Při určování cíle s uživatelem je kladen důraz na jeho význam pro uživatele, jeho dosažitelnost (zda je objektivní), konkrétnost a postup při jeho plnění. Vycházíme ale vždy ze svobodné vůle a přání uživatele služby. Výsledkem tohoto procesu je individuální plán, podle kterého službu poskytujeme. O průběhu poskytování služby vedeme písemné záznamy, abychom mohli na jejich základě vyhodnocovat plnění jednotlivých cílů a vůbec služby celkově. Během poskytování služby pravidelně provádíme aktualizace a revize.

Můžeme ale zájemce o službu i odmítnout, jestliže neodpovídá cílové skupině, nebo je kapacita naší služby naplněna. O tom všem Vás budeme informovat předem.

Služba je poskytována ZDARMA.

Základní činnosti při poskytování sociální rehabilitace zajišťujeme v rozsahu těchto úkonů:

  1. Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování
  2. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  3. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
  4. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

(dle § 70 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění a § 35 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí zákon o sociálních službách, v platném znění)


Forma poskytované služby:

  • ambulantní
  • terénní

Působnost služby:

Město Hradec Králové a Královéhradecký kraj

Odkaz na Registr poskytovatelů sociálních služeb

Neváhejte kontaktovat našeho sociálního pracovníka

Vyškolení pracovníci naší organizace vám poradí ohledně problémů, které vás momentálně trápí. Zanechte nám zprávu a my se vám obratem ozveme.

Odesláním zprávy souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Máte otázky nebo si s námi potřebujete sjednat schůzku? Neváhejte se nám ozvat!