09.02.2023

Projekt – Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji VII

Název projektu: Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji VII   /   Registrační číslo: CZ.03.02.01/00/22_003/0000078   /   Místo realizace projektu: Královéhradecký kraj   /   Operační program: OP Zaměstnanost plus (OPZ+)   /   Priorita: 2 Sociální začleňování   /   Doba plnění: od 01.10.2022 do 30.09.2025   /   Cena celkem za realizaci zakázky: 5 327 995,00 CZK

Organizace Křesadlo HK v rámci projektu „Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji VII“ pomáhá lidem s poruchou autistického spektra starším 15 let, kterým je poskytována služba sociální rehabilitace. Uživatelům služby zařazeným do tohoto projektu pomáháme s rozvojem jejich dosavadních schopností a dovedností a s podporou jejich soběstačnosti dle naší Garantované nabídky služeb. Obsahem spolupráce v rámci služby sociální rehabilitace bývají zejména nácviky vhodného chování a přiměřených reakcí v běžných životních situacích. Věnuje se také tvorbě denních režimů, nácvikům komunikace či pomoci s nalezením zaměstnání. Službu poskytujeme osobám s PAS ambulantně i terénně. Službu poskytují odborní pracovníci, ale i sociální pracovníci. Při poskytování služby je kladen důraz na individuální přístup k uživatelům, jejich potřebám a schopnostem. Pracovníci znají aspekty poruchy autistického spektra. Při stanovení cílů a následně při práci na jejich plnění dokážou adekvátně reagovat na aktuální psychické rozpoložení uživatelů a změny v jejich chování. Celkový počet účastníků – minimálně 4 uživatelé. Celkový počet osob – 10 uživatelů.